‘De hand van onze God was over ons’ | Hoe God er Zelf voor zorgt dat Zijn plan werkelijkheid wordt

Het zijn hectische tijden, nu Bert meer werk heeft gekregen. Hoog tijd dus, om bewust quality time in te plannen. De afgelopen weken hebben we zo af en toe old school naar de Netflix-serie ‘Shtisel’ gekeken. Geweldig om zo een inkijkje te krijgen in het Joods-orthodoxe dagelijkse leven. Het viel mij op dat de hoofdpersonen regelmatig op elkaar reageren met ‘Baruch Hashem’ (gezegend zij de Naam van God) en ‘Als God het wil’. Alsof Jakobus’ oproep op het scherm tot leven kwam:

‘Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’ (Jak. 4:13-15).

Blijkbaar is het niet alleen nú, maar was het ook in Jakobus’ tijd onder de Joden gebruikelijk om bij hun plannen te benoemen, dat het van Gods wil afhangt of iets gebeurt of niet. Ik vermoed dat in Jakobus’ tijd de traditie om deze zin uit te spreken wat in het slop geraakt was, of onder zijn lezers helemaal niet bekend was.zz ezra 7

Gods wil – Nehemia’s verlangen
Hier moest ik aan denken toen ik vandaag Nehemia 2 las. Nehemia was bij de koning van het Perzische rijk aan het werk, toen deze merkte dat Nehemia niet blij was. Nehemia had gehoord over de slechte toestand in de stad van zijn God. Het gaat hem aan het hart en het liefst zou hij erheen gaan om daar herstel te brengen. Laat hij nu nét in de tijd leven, die Jeremia al voorzegt had in Jeremia 25:12 en 29:10. Dat betekent dat het verlangen in zijn hart niet alleen zijn eigen verlangen was, maar in de eerste plaats het verlangen van zijn God.

‘De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning…’ (…) ‘En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was’ (…) ‘En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had’. (Nehemia 2:4,8,18, HSV)

Gods wil – Kores’ opdracht en Ezra’s gehoorzaamheid
Opvallend ook, dat diezelfde woorden gesproken worden over Ezra, de profeet die in dezelfde tijd vanuit Babel naar Jeruzalem reisde om zijn God te dienen in het herstellen van Jeruzalem. Ik lees over Gods leiding in hoofdstuk 1:1-2,5, 7:6 en 28, 8:31, zie de vetgedrukte woorden:

‘In het eerste jaar nu van Kores, de ​koning​ van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de ​koning​ van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van ​Jeremia​ gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de ​koning​ van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een ​huis​ voor Hem te bouwen in ​Jeruzalem, dat in Juda ligt. (…) Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de ​priesters​ en de ​Levieten​ op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het ​huis​ van de HEERE te bouwen, Die in ​Jeruzalem​ woont.’

(…)

‘Deze ​Ezra​ trok op uit ​Babel. Hij was een vaardig ​schriftgeleerde, bedreven in de wet van ​Mozes, die de HEERE, de God van Israël, gegeven heeft. En de ​koning​ gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de HEERE, zijn God, over hem was. (…) Ik vatte moed omdat de hand van de HEERE, mijn God, over mij was en ik riep uit Israël familiehoofden bijeen om met mij mee te trekken.’

(…)

‘Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de ​weg.’

Prachtig om te zien hoe Gods plan met de geschiedenis van Israël samenvalt met het verlangen van Nehemia, Kores, Ezra en vele anderen. Inspirerend om te lezen dat God het Zelf is, Die het verlangen in hun hart legt en er vervolgens voor zorgt dat alle lijntjes samenkomen. Zijn hand is over Zijn dienaren. Zijn hand bestuurt Zijn plan. Zijn Geest wekt de geest van de juiste personen op om te doen wat op dat moment in de geschiedenis gedaan moet worden.

God bewaart het overzicht
Dat geeft hoop voor de dag van vandaag. Toen ik kind was, voelde ik mij sterk gestuurd door de kerkelijke traditie van de scholen waar ik naartoe ging. Toen ik later in andere kerkelijke kringen kwam, genoot ik van de vrijheid die er was om te geloven. Inmiddels kan ik ook weleens onrustig worden, omdat er zoveel verschillende opvattingen zijn over hoe je Gods wil en woorden uit zou moeten leggen.

Ik vind het heerlijk om te lezen dat God het overzicht bewaart. Hij heeft een plan met de wereld. En het hangt niet van mijn handelen af, of Hij Zijn plan waar kan maken. Als ik een keer niet oplet, ligt Gods plan niet aan duigen. God zorgt Zelf dat Zijn plan werkelijkheid wordt. Hij legt Zijn eigen verlangens in mijn hart als Hij dat nodig vindt. Zijn hand rust op mij, als ik gehoorzaam achter Zijn (en dan ook mijn) verlangens aan ga om die uit te voeren.

Dat geeft rust op de dagen dat er even geen geestelijk enthousiasme aanwezig is. Mijn taak is om in Jezus’ liefde te blijven, met Hem verbonden te zijn. God zal met Zijn Geest mijn geest opwekken als Hij dat nodig vindt. En zo niet, dan is er de zekerheid dat God doorgaat met Zijn plan; op Zijn manier, op Zijn tempo, op Zijn tijd. Tot Jezus terugkomt.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s