Een voorspoedig leven en een diep dal – beiden het werk van God!

Vanmorgen vertelde mijn leesplan mij dat Genesis 39 aan de beurt was. De geschiedenis van Jozef en Potifar kwam voorbij. Overbekend, dus wat minder bemind bij ondergetekende. Toch vind ik het heerlijk om met een pen in de hand weer eens door zo’n tekst te gaan; er is altijd wel weer iets dat opvalt. Vandaag waren dat deze teksten (HSV):

De HEERE was met ​Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het ​huis​ van zijn heer, de ​Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond ​Jozef​ ​genade​ in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn ​huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn ​huis​ en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het ​huis​ van de ​Egyptenaar​ omwille van ​Jozef​ zegende. Ja, de ​zegen​ van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het ​huis​ als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van ​Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. ​(…) En de heer van ​Jozef​ greep hem en leverde hem over in de ​gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de ​koning​ gevangenzaten.

Voor de Heer en niet voor mensen
Allereerst vind ik het opvallend hoe God door allerlei menselijke emoties en handelingen heen aan het werk is in Jozefs leven. Jozef wilde waarschijnlijk helemaal niet als slaaf in Egypte werken. Ik kan mij zo voorstellen dat hij ’s avonds de sterren telde en terugdacht aan de tijd dat hij bij zijn familie was en droomde over de elementen aan de hemel. Als ik Jozef was, zou ik God vragen waarom het zo had moeten lopen. Ik zou boos en gekwetst zijn over wat mijn broers mij aangedaan hadden. Zou ik mijn best gedaan hebben voor Potifar? Jozef wel; hij liet zien wat Paulus later verwoordde:

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! (Kolossenzen 3:22-24, NBV)

Voorspoed in een diep dal van duisternis
Door toedoen van zijn hatelijke broers, maar ten diepste onder de leiding van zijn God, moet Jozef werken voor zijn meester. Geen persoonlijk voordeel, alleen het dienen van iemand die hem zijn vrijheid afgenomen heeft. In plaats van tegen te werken en wrok te koesteren, kiest Jozef ervoor om met inspanning van alle talenten die God hem geeft zijn meester te zegenen.
ZZ ryleDwars door de diepte heen maakt God Jozef voorspoedig en Jozef blijkt daarin trouw en betrouwbaar te zijn. God zegent Jozef zó, dat hij een fantastische positie krijgt in het huis van Potifar. Totdat een wraakzuchtige vrouw karaktermoord pleegt en Jozef in een groter dieptepunt belandt dan waar hij al geweest was. Gevolg van de slechte keuzes van een zondig medemens? Ja. En nee. Want God is bezig om Jozef op de juiste positie te krijgen om een heel volk te redden – ook al ziet Jozef dat nog niet.

Zal Jozef gebeden hebben? Gekrenkte trots en terechte woede over het gedrag van Potifars vrouw naar de hemel uitgeschreeuwd hebben? Ik lees er niets over. Ook lees ik niet dat God, met eerbied gesproken, op het puntje van Zijn stoel zat om Jozef te bevrijden uit deze aardse hel. Dit is wat ik lees:

Zo zat hij daar in de ​gevangenis. Maar de HEERE was met ​Jozef​ en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem ​genade in de ogen van het hoofd van de ​gevangenis. En het hoofd van de ​gevangenis​ gaf al de gevangenen die in de ​gevangenis​ waren, in de hand van ​Jozef; al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de ​gevangenis​ zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen.

Hoe God de geschiedenis leidt
In die ellende was de HEER met Jozef en maakt Hij hem voorspoedig. Dit brengt me bij vier dingen:

  1. God staat boven de geschiedenis en leidt schijnbaar toevallige gebeurtenissen en de keuzes van mensen om Zijn plan werkelijkheid te laten worden.
  2. Wie aan God toegewijd is, kan door Hem uitzonderlijk gezegend worden en enorme voorspoed ervaren.
  3. Maar dit hoeft niet zo te zijn. God kan ook de moeilijkste situaties gebruiken voor de totstandkoming van Zijn grote reddingsplan. Dat betekent niet dat Gods liefde of leiding opgehouden zijn, maar dat Hij bezig is met grotere dingen.
  4. In welke situatie een kind van God ook zit: Hij belooft dat Hij erbij is. Zijn Naam is Ik Ben (erbij). Jezus’ laatste opmerking voordat Hij naar de hemel vertrok, was: ‘En zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’, Mattheüs 28:20 (HSV).

Schakelpunten
Nog een kleine nabrander: toen ik er zo over nadacht, zag ik dat veel hoofdpersonen in de Bijbel aan de ene kant enorm door God gezegend werden, maar aan de andere kant door een diep dal van duisternis heen werden geleid.

Denk aan Abraham, die ontzettend rijk was, maar al zijn zekerheden – en in zekere zin ook het geliefde kind van Gods belofte – op moest geven. Of aan Job, ook ontzettend rijk, maar anno 2019 nog altijd tot zegen door de diepe test die hij onderging. Jezus, Die toenam in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen (Luk. 2:52), maar Zelf door het allerdiepste dal moest om de wereld te kunnen bevrijden van een leven dat gescheiden is van God. Of kijk naar de eerste gelovigen na de uitstorting van de Heilige Geest, over wie staat dat ze genade vonden bij heel het volk: zij werden kort daarna zo hevig vervolgd, dat ze alle kanten op vluchtten, waardoor de wereld het goede nieuws van Jezus te horen kon krijgen.

Vertrouwen
Voor mijzelf is dit een bevestiging dat God aan de ene kant een fantastisch leven kan geven, maar ook diepe dalen voor ons klaar kan zetten om ons daar doorheen te leiden. Het geeft mij het vertrouwen dat Gods liefde er ook dán is, ook als ik dat niet voel. En niet alleen dat: het geeft de pijnlijke en eenzame delen van mijn verleden een gouden glans, omdat God daar geen foutje gemaakt heeft en mij daarin de eer gegeven heeft voorbereid te worden op iets groters.

Deze verhalen uit de Bijbel laten mij zien dat diepe dalen geen vloek zijn, maar een zegen wanneer we ze ontvangen uit de hand van God. Hij zal door ons heen bouwen aan Zijn grote plan. Hoe? Waarheen? Jozef had geen idee. Hij was gewoon trouw aan zijn betrouwbare God en God deed wat goed was, in hem en door hem heen. Een mooi voorbeeld van hoe het kán (ook in Almere ;-))*

#dankbaar


* Voor de niet-Almeerders: de slogan van Almere is ‘Het kán in Almere’

Advertenties

Een gedachte over “Een voorspoedig leven en een diep dal – beiden het werk van God!

  1. Pingback: Hineni: zegt U het maar. Ik zal doen wat U vraagt – wat het ook is… | Zuiver Zilver

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s