Davids leerproces

Vaak heb ik het idee, dat God voor een passende oplossing zal zorgen als we Hem om hulp vragen. Wat kan het dan tegenvallen als er geen kant-en-klare oplossing aan komt waaien. Lees meer over wat David ontdekte!

Advertenties

Een ‘schijn van godsvrucht’ en een intrigerend voorbeeld

Wat betekent het, om meer liefhebber van eigen verlangens te zijn dan van God? Hoe kun je een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen? Geldt dit alleen voor anderen, of... ? Lees meer in deze studie n.a.v 2 Timotheüs 3 en 4!