Een ‘schijn van godsvrucht’ en een intrigerend voorbeeld

Wat betekent het, om meer liefhebber van eigen verlangens te zijn dan van God? Hoe kun je een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen? Geldt dit alleen voor anderen, of... ? Lees meer in deze studie n.a.v 2 Timotheüs 3 en 4!

Advertenties